TenneT ZWW380 begonnen met de bouw

BAM Infra voert voor TenneT het project Zuid West 380 kV West uit. Dit project omvat de aanleg van de funderingen van de hoogspanningsmasten. PAXARO heeft de wapeningstekeningen van alle funderingen gemaakt.

Op de eerste locatie is nu met de bouw begonnen.