Zuid West 380 KV West

BAM Infra voert voor TenneT het project Zuid West 380 kV West uit. Dit project omvat de aanleg van de funderingen van de hoogspanningsmasten. PAXARO werkt het 3D-model van het wapeningsontwerp uit naar 2D-wapeningstekeningen in Allplan. De verwachte opleveringsdatum is december 2020.

Het Zuid West 380 kV West project behelst de hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland. Naast Bam Infra werken ook het consortium van Mobilis B.V. en Strukton Civiel Projecten B.V. aan dit grootschalige project mee. De gehele opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. Na de zomer vangt de aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland aan.

Deze nieuwe verbinding is van belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele en tevens een belangrijke schakel in de verbinding met België.