Dienstverlening

Waar wij u mee kunnen helpen

Dienstverlening

PAXARO infra design heeft een focus op ontwerp en engineering van infrastructurele objecten, zoals bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, geluidschermen etc.

Engineering

Engineering

Wij hebben een decennia lange ervaring in de engineering en advisering van multidisciplinaire infra projecten. Dan moet je denken aan De tweede Coentunnel, Avenue A2, A-Lanes-A15, de Oranjesluizen in Amsterdam, de ‘Martinus Nijhoffbrug’ over de Waal, boortunnel ‘Hubertustunnel’ in Den Haag, de HSL, de spoortunnel onder het Drontermeer, Gaasperdammertunnel en de Zeesluis IJmuiden.

Wij maken een statische analyse, een sterkteberekening, een wapeningsberekening of voeren reviews uit op een ontwerprapport.

Naast de nodige specifieke eigen software gebruiken wij SCIA-engineer.

Kunstwerkontwerp

Infrastructurele kunstwerken ontwerpen die functioneel zijn maar waar Nederland ook mooier van wordt, dat is onze missie. Inpassing van de constructie in de omgeving, optimalisatie van ruimte- en materiaalgebruik, circulair bouwen, verifieerbaar ontwerpproces.

Voor het 3D ontwerp gebruiken we voornamelijk Revit en Allplan. Van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp; wij hebben ruime ervaring in elke fase van het ontwerpproces.

3D Wapening ontwerp

3D Wapening ontwerp

Een apart specialisme wat PAXARO in Allplan uitvoert.
Door de wapening driedimensionaal te ontwerpen komen clashes veel eerder aan het licht en is de wapeningsvorm beter te optimaliseren.
Daarnaast genereren wij Buigstaten vanuit het model, welke rechtstreeks door de buigcentrale gebruikt kunnen worden.

BIM & Systems Engineering

BIM en SE zijn hot items binnen de infra wereld. De opzet van een logisch model, opgebouwd uit verifieerbare objecten, koppeling van ontwerp aan functionele eisen, objectgerichte archivering van documenten etc.

PAXARO heeft Systems Engineers en BIM-managers in het team die het juiste systeem kunnen opzetten en het werkproces implementeren. Bijvoorbeeld het definiëren van functionele eisen, het opbouwen van een vraagspecificatie eisen, eisenbeheer in Relatics, validatie en verificatie.