Paxaro projecten

Dé beste oplossing voor een marktconforme prijs

Projecten

PAXARO infra design heeft een focus op ontwerp en engineering van infrastructurele objecten, zoals bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, geluidschermen etc.

Projecten

Project “De Nieuwe Afsluitdijk”

LevveL voert in opdracht van Rijkswaterstaat het project “De Nieuwe Afsluitdijk” uit. Onderdeel hiervan is de Keersluis Den Over. Voor het Sluishoofd moet de wapening worden ontworpen. PAXARO voert voor bouwcombinatie LevveL het wapeningsontwerp uit voor de vloer en de wanden van het sluishoofd.

Project A9 BaHo (Badhoevedorp-Holendrecht)

De A9 wordt bij Amstelveen over een lengte van 1600 meter verdiept aangelegd in een betonnen bak, deels open deels gesloten. Paxaro maakt in samenwerking met Sweco het Uitvoeringsontwerp voor deze verdiepte ligging. Dat betekent constructief ontwerp van de betonconstructie en vorm- en wapeningstekeningen.

Zuid West 380 KV West

BAM voert voor TenneT het project Zuid West 380 KV West uit. Dit project omvat de aanleg van de funderingen van de hoogspanningsmasten. PAXARO werkt het 3D-model van het wapeningsontwerp uit naar 2D-wapeningstekeningen in Allplan. De verwachte opleveringsdatum is december 2020.

Aanpak Ring Zuid Groningen

In de Stad Groningen wordt de A7 verdiept aangelegd, zodat het enige stoplicht tussen Amsterdam en Hamburg verleden tijd is!

In opdracht van de bouwcombinatie Herepoort werkt PAXARO mee aan het ontwerp van de kunstwerken, en de verdiepte ligging. Bekijk ook de livecam.

Zuidas

In Amsterdam wordt de A10 Zuid verdiept aangelegd om de barrière van de A10 op te heffen en ruimte te scheppen voor een vergroot OV-knooppunt.

In opdracht van de bouwcombinatie Zuidplus werkt PAXARO mee aan het ontwerp van de spoordragende kunstwerken.
Bekijk hier de timelaps

Zeesluis IJmuiden

In IJmuiden wordt de grootste zeesluis ter wereld aangelegd.

In opdracht van bouwcombinatie OPEN IJ werkt PAXARO mee aan het afzinken van het caissons voor de sluisdeurkassen.

Botlekbrug

In Rotterdam Europoort is de A15 de afgelopen jaren gereconstrueerd. Sluitstuk daarvan is de afbouw van de Botlekbrug

In opdracht van bouwcombinatie A-Lanes werkt PAXARO mee aan het ontwerp van de spoorverbinding over de brug.

Theemswegtracé

In het Europoortgebied wordt een nieuwe goederenspoorlijn aangelegd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. PAXARO werkt voor de bouwcombinatie SAVE mee aan het ontwerp.

N213

PAXARO heeft het Definitief ontwerp gemaakt voor de fietsonderdoorgang onder de rotonde in de N213, in opdracht van de combinatie Vogel (van Gelder/VOBI).
Bekijk ook de video.

Noordelijke Randweg Voorhout

Voorhout is een kern in de gemeente Teijlingen, in opdracht van de gemeente wordt een Noordelijke Randweg gerealiseerd.

PAXARO heeft het ontwerp van de kunstwerken uitgevoerd; fietstunnel, verkeersbrug en tijdelijke toegangsbrug.

Fly-over voor Port of Amsterdam

Voor het Havenbedrijf Amsterdam heeft PAXARO een variantenstudie uitgevoerd voor een verbeterde doorstroming van vrachtverkeer vanuit de Ruijgoordweg in het Westelijke Havengebied van Amsterdam. Een van de varianten is een Fly-over over de Westpoortweg. Van het ontwerp is een visualisatie gemaakt. Bekijk het hier Bekijk het hier

Nieuw windscherm Het Theemswegtracé

Voor de aanleg van Het Theemswegtracé (de nieuwe goederen spoorlijn in het Europoortgebied) stond een groot betonnen windscherm langs de Neckarhaven in de weg. Deze is gesloopt en in plaats daarvoor is een nieuw windscherm gebouwd. PAXARO heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de engineering van het nieuwe windscherm uitgevoerd.