Welkom nieuw teamlid: Ann Ayad

Ann Ayad is alweer enige tijd bij ons aan ‘t werk als 3D-ontwerper/tekenaar
in Allplan. Naast haar studie architectuur aan de TU Delft heeft ze nog tijd om twee
dagen per week voor ons te werken. Voor haar woon-werk verkeer kan ze ons bedrijfs-AYGOtje gebruiken.
Ann is geboren en getogen in Egypte. Ze heeft daar gewoond tot haar 10e en is toen verhuisd naar Italië. Zes jaar later zat ze op het Comenius Lyceum in Amsterdam.
In september 2022 is ze begonnen met de master Architecture, Urbanism & Built environment aan de TU Delft.
Ondanks dat dit geen makkelijke weg voor haar geweest is, heeft ze inmiddels haar bachelor diploma Bouwkunde aan de TU Delft behaald en is Ann in november 2022 gestart als Junior infrastructureel ontwerper bij PAXARO.