Sweco en Paxaro voeren opdracht voor uitvoeringsontwerp A9 Badhoevedorp Holendrecht (BaHo) uit

Het ingenieursbureau Sweco krijgt de opdracht voor het uitvoeringsontwerp A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Na de eerste ontwerpfases van de weginfrastructuur voor de verbreding en verdiepte aanleg, is dit de volgende fase in het project. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Sweco Polen en ingenieursbureau Paxaro. Sweco heeft Paxaro betrokken bij het project vanwege de ervaring die Paxaro heeft met het uitvoeringsontwerp van een verdiepte ligging.

De opdracht behelst het uitvoeringsontwerp voor het realiseren van de verdiepte ligging en de geplande kunstwerken in het middendeel. De opdracht is verleend door FCC Construccion, als onderdeel van bouwconsortium VeenIX, die in opdracht van Rijkswaterstaat het project uitvoert.

De wegverbreding is nodig om de regio bereikbaar en daarmee leefbaar te houden. De weg gaat van drie naar vier rijstroken en wordt in Amstelveen verdiept over een lengte van 1,6 kilometer. Er komen drie overkappingen over de verdiepte ligging. Langs het hele trace worden alle viaducten en onderdoorgangen vernieuwd en verbreed en wordt veertien kilometer aan nieuwe, hogere geluidschermen gebouwd. 

Laatste fase in aanloop naar realisatie

De voorbereiding voor de uitvoeringsfase is al in volle gang. De komende twee maanden ronden de ingenieurs het definitieve ontwerp af en kan worden aangevangen met het uitvoeringsontwerp. Dit bevat overwegend constructief ontwerpwerk zoals het opstellen van berekeningen, detailleringen en tekeningen voor de definitieve betonconstructies en de benodigde bouwkuipen.

Bij deze opdracht zijn in totaal meer dan 60 experts betrokken uit o.a. Nederland, Polen en Finland, waaronder dus ook Paxaro.