Paxaro werkt mee aan grootschalig project Zuidelijke Rondweg in Groningen

In de stad Groningen wordt de Zuidelijke Rondweg gereconstrueerd. De snelweg A7 wordt over een lengte van 1200 m verdiept aangelegd onder het kruisende verkeer door.

De Combinatie Heerepoort voert dit project uit in opdracht van Projectbureau Aanpak Ring Zuid (het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen). Het contract is een D&C contract (design & construct), waarbij de aannemer ook he

t definitieve en uitvoeringsontwerp maakt.

PAXARO heeft van de bouwcombinatie de opdracht gegund gekregen om samen met haar Oostenrijkse partner VCE het uitvoeringsontwerp van de verdiepte ligging te maken.

Dit omvat de totale vormgeving van het betonwerk en de wapening-berekeningen en tekeningen.